Soal Ulhar IPS SMP Kelas 8 Semester 1 KTSP Bab Unsur Fisik Wilayah

Kumpulansoalulangan [dot] Com - Download Soal Latihan Ulangan Harian/ Ulhar IPS SMP Kelas 8 Semester 1/ ganjil Bab Unsur Fisik Wilayah berdasarkan kurikulum KTSP 2006 terbaru 2015. Terdiri dari 15 soal diantaranya 10 soal isian pendek dan 5 soal uraian/ essay.

Download Soal Ulhar IPS SMP Kelas 8 Semester 1 KTSP Bab Unsur Fisik Wilayah terbaru

Baiklah kita langsung saja ke Soal Ulhar IPS SMP Kelas 8 Semester 1 KTSP Bab Unsur Fisik Wilayah, yaitu:

I. Isilah titik titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat !
 1. Sumbu bumi condong terhadap bidan ekliptika dan membentuk sudut  . . .
 2. Keadaan udara pada suatu saat ditempat tertentu merupakan pengertian dari . . .
 3. Kota AMbon termasuk dalam pembagian waktu . . .
 4. Angin yang bergarak dari Samudra Hindia menuju ke Benua Australia disebut . . .
 5. Tekan udara diakibatkan oleh perubahan kedudukan . . .
 6. Jenis tanah yang berasal dari proses pelapukan tumbuh tumbuhan disebut tanah . . .
 7. Hutan yang terletak di kawasan pantai disebut dengan hutan ...
 8. Berkerikil dan butirannya kasar adalah ciri tanah . . .
 9. Jenis tanah yang terdapat di daerah pegunungan dinamakan . .
 10. Pembuksan tumbuhan rawa-rawa membentuk tanah . . .
II. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang benar !
 1. Wilayah di Indonesia dibagi menjadi berapa waktu ? Sebutkan !
 2. Apakah yang dimkasud dengan letak geologis ?
 3. Jelaskan yang dimkasud suaka margasatwa !
 4. Sebutkan wilayah Indonesia yang termasuk daerah waktu Indonesia bagian bara !
 5. Dimana saja zona flora Indonesia bagian tengah ?

0 Response to "Soal Ulhar IPS SMP Kelas 8 Semester 1 KTSP Bab Unsur Fisik Wilayah"

Post a Comment

Selamat Datang Komentar Anda Sangat Berarti Bagi Kami !, Jangan lupa like fans page Facebooknya yaa !, untuk mengetahui soal soal terbaru nya !.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel