Update Soal UAS Agama Islam Kelas 5 Semester 1

Kumpulansoalulangan [dot] com - Download dan dapatkan Soal Latihan Ulangan Akhir Semester Pendidikan Agama Islam Kelas 5 Semester 1/ Ganjil sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/ KTSP. Update Soal UAS Agama Islam Kelas 5 Semester 1 merupakan kelanjutan dari postingan soal uas kelas 5 semester 1 yang sudah dipublish beberapa hari ini, diantaranya yaitu :

Download Soal Latihan PAI Kelas 5 Untuk UAS Ganjil/ Semester 1 bentuk PDF siap download tanpa ribet dan siap print PG, Isian, dan Essay

Soal ini untuk berlatih UAS Ganjil Tahun 2016 - 2017.
Update Soal UAS Matematika Kelas 5 Semester 1/ ganjil
Update Soal UAS IPA Kelas 5 Semester 1/ Ganjil
Update Soal UAS B. Indo Kelas 5 Semester 1/ Ganjil

Soal uas kelas 5 yang lebih lama, yaitu :
Berikut adalah Update Soal UAS Ganjil PAI/ Agama Islam Kelas 5, yang saya tulis hanya sebagian saja, dan untuk soal lengkapnya silahkan download di akhri cuplikan soal ini, yaitu:

1. Surah al-Lahab terdiri atas . . . ayat.
a. tiga
c. lima
b. empat
d. enam

2. Sebab turunnya Surah al-Lahab bermula dari kejadian di bukit . . . .
a. Uhud
c. Marwa
b. Safa
d. Mina

6. Beriman kepada kitab-kitab Allah swt. yang diturunkan ke bumi merupakan wujud pengamalan dari rukun iman yang ke . . . .
a. satu
c. tiga
b. dua
d. empat

7. Nabi Musa a.s. menerima wahyu dari Allah swt. di bukit Tursina berupa kitab . . . .
a. Zabur
c. Taurat
b. Injil
d. Al-Qur’an

8. Suhuf merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah swt. yang masih berupa . . . .
a. doa
c. nyanyian
b. lembaran
d. kitab

10. Ayat–ayat Al-Qur’an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. sebelum peristiwa hijrah ke Madinah dinamakan . . . .
a. madaniyah
c. madani
b. makiyah
d. makani

11. Kitab suci Al-Qur’an terdiri atas . . .  surah.
a. 112
c. 114
b. 113
d. 115

12. Nabi Musa hidup pada zaman raja . . . .
a. Namrud
c. Heraklius
b. Fir’aun
d. Romawi

13. Nabi Ayyub a.s. oleh Allah swt. berupa penyakit cacar yang sangat ganas selama . . . tahun.
a. delapan belas
b. dua puluh delapan
c. delapan puluh
d. delapan puluh delapan

14. Nabi Isa a.s. mempunyai dua belas murid yang disebut . . . .
a. al-Masih
c. al-Hijriah
b. al-Hawariyun
d. al-Hawi

15. Istri Nabi Ayyub a.s. yang sangat setia dan salihah bernama  . . . .
a. Aminah
c. Khadijah
b. Aisyah
d. Rahmah

16. Sikap Nabi Ayyub a.s. ketika diuji oleh Allah swt. dengan penyakit cacar yang sangat ganas adalah .
a. senang
c. susah
b. sabar
d. berkeluh kesah

17. Nabi Isa  a.s. tetap teguh dan gigih dalam memperjuangkan agama Allah swt, meskipun banyak mendapat cemooh dan hambatan dari kaum . . . .
a. Bani Adam
c. Bani Israil
b. Bani Hasyim
d. Quraisy Mekah

18. Sahabat Nabi Muhammad saw. yang mengusulkan pelaksanaan azan adalah . . . .
a. Umar bin Khattab dan Abdullah bin Abbas
b. Umar bin Khattab dan Abdullah bin Zaid
c. Abdullah bin Zaid dan Ali bin Abi Talib
d. Abdullah bin Zaid dan Abdullah bin Abbas

19. Kalimat takbir dalam bacaan azan dibaca sebanyak . . . kali.
a. dua
c. lima
b. empat
d. enam

Nah diatas merupakan sebagian Soal Latihan UAS PAI Kelas 5 Semester Ganjil/ Gasal yang soal lengkpanya harus sobat download pada link download  | DISINI

0 Response to "Update Soal UAS Agama Islam Kelas 5 Semester 1"

Post a Comment

Selamat Datang Komentar Anda Sangat Berarti Bagi Kami !, Jangan lupa like fans page Facebooknya yaa !, untuk mengetahui soal soal terbaru nya !.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel